2st Semi Dhanauri (HR) V/S Jind (HR) (Shakrullapur Kabaddi Cup) 2017